Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

flex-basis

Definice a použití

Vlastnost flex-basis určuje šířku flexibilního elementu. Vlastnost má efekt pouze na dceřinné prvky elementu s display vlastností nastavenou na flex nebo inline-flex.

Hodnoty vstupůPopis
autoNespecifikovaná šířka/výška, může být určena vlastností width/height (defaultní hodnota)
čísloČíselná hodnota v jednotkách nebo procentech určující šířku flexibilního elementu
contentNastaví šířku flexibilního elementu podle jeho obsahu
initialNastaví hodnotu na defaultní
inheritDědí hodnotu z mateřského elementu
Ukázka:
CSS
/* CSS pro lepší čitelnost ukázky */
div {
background: #60c545;
padding: 10px;
height: 50px;
}
div div {
width: 10%;
border: 1px solid #FF0000;
text-align: center;
background: #FFF;
border-sizing: border-box;
height: auto;
}
/* Defaultně nastavíme, aby se flexibilní elementy řadili na začátek */
.flexbox {
display: flex;
justify-content: space-between;
}
/* Flexibilní element bude 100px široký */
.flexbox #flex-100 {
flex-basis: 100px;
}
/* Flexibilní element bude 60px široký (flex-basis přepisuje vlastnost width) */
.flexbox #flex-60 {
flex-basis: 60px;
width: 200px;
}
/* Flexibilní element bude 50% široký */
.flexbox #flex-50 {
flex-basis: 50%;
}
/* Flexibilní element bude 5em široký */
.flexbox #flex-5 {
flex-basis: 5em;
}
Použité vlastnosti: background, padding, height, width, border, text-align, display, justify-content, flex-basis
HTML
Flexibilní elementy a jejich šířky nastavené vlastností flex-basis:
<div class='flexbox'>
<div id='flex-100'>100px</div>
<div id='flex-60'>60px</div>
<div id='flex-50'>50%</div>
<div id='flex-5'>5em</div>
</div>
Použité tagy: <div>

Výsledek:

Flexibilní elementy a jejich šířky nastavené vlastností flex-basis:
100px
60px
50%
5em
  • Tip1 Vlastnost flex-basis je podobná klasické CSS vlastnosti width/height a přepisuje její hodnotu (pouze pro flexibilní elementy).

Podpora webových prohlížečů

Firefoxversion: 28
Internet Explorerversion: 11
Google Chromeversion: 29
Safariversion: 9
Operaversion: 17