Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

order

Definice a použití

CSS vlastnost order slouží k řazení flexibilních prvků na stránce. Vlastnost má efekt pouze na dceřinné prvky elementu s display vlastností nastavenou na flex nebo inline-flex.

Hodnoty vstupůPopis
čísloCelé číslo udávající pořadí (defaultní hodnota je 0)
initialNastaví hodnotu na defaultní
inheritDědí hodnotu z mateřského elementu
Ukázka:
CSS
/* Prohození pořadí seznamu se dvěmy prvky */
ul {
display: flex;
flex-direction: column;
}
ul > li:nth-child(1) {
order: 1;
}
ul > li:nth-child(2) {
order: 0;
}
Použité vlastnosti: display, flex-direction, order
HTML
<ul>
<li>1</li>
<li>2</li>
</ul>
Použité tagy: <ul>, <li>

Výsledek:

  • 1
  • 2

Podpora webových prohlížečů

Firefoxversion: 28
Internet Explorerversion: 11
Google Chromeversion: 29
Safariversion: 9
Operaversion: 17