Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

text-decoration

Definice a použití

CSS vlastnost text-decoration definuje dekorování (efekty) textu, jako je podtržení, přeškrtnutí atd.

CSS syntaxe

text-decoration: text-decoration;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
text-decorationdefinuje efekty nebo dekorování textunone underline overline line-through
  • none - výchozí hodnota, text nemá žádné nestandartní dekorování
  • underline - podtržení textu čárou
  • overline - nadtžení textu čárou, neboli přidá linku nad daný text
  • line-through - přeškrtnutí textu čárou
Ukázka:
CSS
/* Podtrhne daný text v elementu */
div {
text-decoration: line-through;
}
Použité vlastnosti: text-decoration
HTML
<div>
<p>neplatné tvrzení</p>
<div>
Použité tagy: <div>, <p>

Výsledek:

neplatné tvrzení

  • Tip1 Odkazy mají výchozí dekoraci underline (podtržení), pokud právě touto vlastností není nastaveno jinak.
  • Tip2 Pomocí line-through lze použít například u starých cen na e-shopu, aby byli přeškrtnuté.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano