Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

align-self

Definice a použití

Vlastnost align-self se používá pro zarovnání specifického flexibilního elementu nehledě na vlastnost align-items nastavenou pro mateřský element. Vlastnost má efekt pouze na elementy, které jsou dceřinnými elementy elementu s display nastaveným na flex nebo inline-flex.

Hodnoty vstupůPopis
autoZarovnání podle vlastnosti align-items mateřského elementu (defaultní hodnota)
stretchRoztáhne flexibilní element přes celý mateřský element
flex-startZarovná flexibilní element na začátek mateřského elementu
centerZarovná flexibilní element na střed mateřského elementu
flex-endZarovná flexibilní element na konec mateřského elementu
baselineZarovná flexibilní element podle prvního řádku mateřského elementu
initialNastaví hodnotu na defaultní
inheritDědí hodnotu od mateřského elementu
Ukázka:
CSS
/* CSS pro lepší čitelnost ukázky */
div {
background: #60c545;
padding: 10px;
height: 250px;
}
div div {
width: 10%;
border: 1px solid #FF0000;
text-align: center;
background: #FFF;
border-sizing: border-box;
height: auto;
}
/* Defaultně nastavíme, aby se flexibilní elementy řadili na začátek */
.flexbox {
display: flex;
align-content: flex-start;
justify-content: space-around;
}
/* Flexibilní element se roztáhne */
.flexbox #flex-stretch {
align-self: stretch;
}
/* Flexibilní element se zarovná od začátku */
.flexbox #flex-flex-start {
align-self: flex-start;
}
/* Flexibilní element se zarovná od konce */
.flexbox #flex-flex-end {
align-self: flex-end;
}
/* Flexibilní element se zarovná na střed */
.flexbox #flex-center {
align-self: center;
}
/* Flexibilní element se zarovná podle první řádky */
.flexbox #flex-baseline {
align-self: baseline;
}
HTML
Flexibilní elementy jsou defaultně nastavené, aby byly zarovnány od začátku, ale každý z nich má nastavené své idividuální zarovnání:
<div class='flexbox'>
<div id='flex-stretch'>stretch</div>
<div id='flex-flex-start'>flex-start</div>
<div id='flex-flex-end'>flex-end</div>
<div id='flex-center'>center</div>
<div id='flex-baseline'>baseline</div>
</div>
Použité tagy: <div>

Výsledek:

Flexibilní elementy jsou defaultně nastavené, aby byly zarovnány od začátku, ale každý z nich má nastavené své idividuální zarovnání:
stretch
flex-start
flex-end
center
baseline

Podpora webových prohlížečů

Firefoxversion: 20
Internet Explorerversion: 11
Google Chromeversion: 21
Safariversion: 9
Operaversion: 12