Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

align-items

Definice a použití

Vlastnost align-items umožňuje určovat řazení flexibilních elemetů podle vedlejší osy (tj podle osy kolmé na osu hlavní). Align-items by se dal přirovnat k CSS vlastnosti justify-content, pouze řadí elementy podle vedlejší osy. Vlastnost má efekt pouze na elementy, které jsou dceřinnými elementy elementu s display nastaveným na flex nebo inline-flex.

Hodnoty vstupůPopis
stretchRoztáhne flexibilní elementy přes celý mateřský element (defaultní hodnota)
flex-startZarovná flexibilní elementy na začátek mateřského elementu
centerZarovná flexibilní elementy na střed mateřského elementu
flex-endZarovná flexibilní elementy na konec mateřského elementu
baselineFlexibilní elementy jsou zarovnány podle prvního řádku
initialNastaví hodnotu na defaultní
inheritDědí hodnotu od mateřského elementu
Ukázka:
CSS
/* CSS pro lepší čitelnost ukázky */
div {
justify-content: space-between;
background: #60c545;
padding: 10px;
}
div div {
width: 30%;
font-size: 150%;
border: 1px solid #FF0000;
text-align: center;
background: #FFF;
border-sizing: border-box;
}
#flex-baseline > div:nth-child(1) {
padding-top: 10px;
}
#flex-baseline > div:nth-child(2) {
padding-top: 35px;
}
/* Dceřinné flexibilní elementy se roztáhnou */
#flex-stretch {
display: flex;
align-items: stretch;
}
/* Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od začátku */
#flex-flex-start {
display: flex;
align-items: flex-start;
}
/* Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od konce */
#flex-flex-end {
display: flex;
align-items: flex-end;
}
/* Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají na střed */
#flex-center {
display: flex;
align-items: center;
}
/* Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají podle první řádky */
#flex-baseline {
display: flex;
align-items: baseline;
}
HTML
Dceřinné flexibilní elementy se roztáhnou:
<div id="flex-stretch">
<div>box 1<br/>box1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3<br/>box3<br/>box3</div>
</div>
<br/>
ceřinné flexibilní elementy se zarovnají od začátku:
<div id="flex-flex-start">
<div>box 1<br/>box1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3<br/>box3<br/>box3</div>
</div>
<br/>
Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od konce:
<div id="flex-flex-end">
<div>box 1<br/>box1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3<br/>box3<br/>box3</div>
</div>
<br/>
Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají na střed:
<div id="flex-center">
<div>box 1<br/>box1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3<br/>box3<br/>box3</div>
</div>
<br/>
Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají podle první řádky:
<div id="flex-baseline">
<div>box 1<br/>box1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3<br/>box3<br/>box3</div>
</div>
Použité tagy: <div>

Výsledek:

Dceřinné flexibilní elementy se roztáhnou:
box 1
box1
box 2
box 3
box3
box3

ceřinné flexibilní elementy se zarovnají od začátku:
box 1
box1
box 2
box 3
box3
box3

Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od konce:
box 1
box1
box 2
box 3
box3
box3

Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají na střed:
box 1
box1
box 2
box 3
box3
box3

Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají podle první řádky:
box 1
box1
box 2
box 3
box3
box3

Podpora webových prohlížečů

Firefoxversion: 20
Internet Explorerversion: 11
Google Chromeversion: 21
Safariversion: 9
Operaversion: 12