Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

setInterval

Definice a použití

Tato funkce slouží k opakovenému vykonávání určitého bloku kódu. Kód se automaticky volá jednou za zadaný počet milisekund.

Syntaxe

.setInterval(code,interval);

ParametrPopis
codeKód, který se má vykonávat
intervalCelé číslo označující počet milisekund, za které se má kód volat
Ukázka:

Kód každou vteřinu zvětší hodnotu proměnné "a" o 1 a její hodnotu vypíše.

Javascript
var a = 0;
setInterval(function(){
a++;
document.getElementById("theDiv").innerHTML = a;
},1000);
HTML
<div id="theDiv"></div>
Použité tagy: <div>

Výstup skriptu:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano