Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Date

getDate

Metoda getDate() vrací den v měsíci (od 1 do 31) pro zadané datum.

getDay

Metoda getDay vrací aktuální den v týdnu. Poznámka: Neděle je 0, pondělí je 1 atd.

getFullYear

Metoda getFullYear vrací celý rok ( čtyři čísla ).

getHours

Metoda getHours() vrací hodinu ( od 0 do 23 ) ve stanoveném čase, v souladu s místním časem.

getMinutes

Metoda getMinutes vrací minuty (od 0 do 59) ve stanoveném čase, v souladu s místním časem.

getMonth

Metoda getMonth vrací měsíc (od 0 do 11) ve stanoveném termínu, v souladu s místním časem. Poznámka: leden je 0, únor 1 atd.

getSeconds

Metoda getSeconds vrací sekundy (od 0 do 59) ve stanoveném čase, v souladu s místním časem.

getTime

Metoda getTime() vrací počet milisekund od půlnocí 1.ledna, 1970 a specifickým datem.

getTimezoneOffset

Funkce vrací rozdíl časového pásma uživatele oproti UTC (GMT) v minutách. Zohledňuje letní/zimní čas.

getUTCDate

Funkce getUTCDate vrací datum (od 1 do 31) v časovém pásmu UTC.

getUTCDay

Funkce vrací číslo označující den v týdnu (v časovém pásmu UTC).

getUTCFullYear

Funkce vrátí aktuální rok v pásmu UTC v čtyřčíselném formátu.

getUTCHours

Funkce vrátí aktuální hodinu v časovém pásmu UTC.

getUTCMilliseconds

Funkce vrátí milisekundy aktuálního času v časovém pásmu UTC.

getUTCMinutes

Funkce vrátí hodnotu minut aktuálního času v časovém pásmu UTC.

getUTCMonth

Funkce vrátí aktuální měsíc v číselné podobě a v pásmu UTC.

getUTCSeconds

Funkce vrátí sekundy aktuálního času v časovém pásmu UTC.

getYear

Metoda getYear vrací dvě poslední číslice z roku.

parse

Funkce vrátí počet milisekund mezi zadaným datem a 1.1.1970

setDate

Nastaví objektu Date zadaný den.

setFullYear

Funkce nastaví objektu Date zadaný rok.

setHours

Nastaví objektu Date zadanou hodinu.

setMilliseconds

Nastaví objektu Date zadané milisekundy.

setMinutes

Nastaví objektu Date zadané minuty.

setMonth

Nastaví objektu Date zadaný měsíc.

setSeconds

Nastaví objektu Date zadané sekundy.

setTime

Nastaví objekt Date přičtením zadaném počtu milisekund k 1.1.1970.

setUTCDate

Nastaví objektu Date zadaný den pro časové pásmo UTC.

setUTCFullYear

Nastaví objektu Date zadaný rok pro časové pásmo UTC.

setUTCHours

Nastaví objektu Date zadanou hodinu pro časové pásmo UTC.  

setUTCMilliseconds

Nastaví objektu Date zadané milisekundy pro časové pásmo UTC.

setUTCMinutes

Nastaví objektu Date zadané minuty pro časové pásmo UTC.

setUTCMonth

Nastaví objektu Date zadaný měsíc pro časové pásmo UTC.

setUTCSeconds

Nastaví objektu Date zadané sekundy pro časové pásmo UTC.

setYear

Nastaví objektu Date zadaný rok.

toDateString

Vypíše hodnotu objektu Date jako string.

toGMTString

Vypíše hodnotu objektu Date včetně času jako string.

toISOString

Převede hodnotu objektu Date do textového řetězce za použití standardu ISO.

toJSON

Převede hodnotu objektu Date na textový řetězec formátovaný jako datum JSON.

toLocaleDateString

Převede hodnotu objektu Date na textový řetězec formátovaný dle regionu uživatele.

toLocaleString

Převede hodntotu objektu Date na textový řetězec obsahující datum i čas, formátovaný dle místních zvyklostí regionu uživatele.

toLocaleTimeString

Převede hodnotu času objektu Date na textový řetězec formátovaný dle regionu uživatele.

toString

Převede hodnotu objektu Date na textový řetězec.

toTimeString

Převede hodnotu času objektu Date na textový řetězec.

toUTCString

Převede hodnotu objektu Date v časovém pásmu UTC na textový řetězec.

UTC

Vrátí počet milisekund mezi půlnocí 1.1.1970 a zadaným datem dle UTC.

valueOf

Vrátí hodnotu objektu Date vyjádřenou počtem milisekund od půlnoci 1.1.1970.