Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Větvení

break

Klíčové slovo break slouží k ukončení určitého bloku kódu. Využívá se například v přepínači switch, nebo poměrně často v cyklech k jejich předčasnému ukončení.

continue

Continue je statement v jazyce JavaScript umožňující přeskočit krok v cyklu.

do - while

Do while je další z řady cyklů, které Javascript zná. V principu je stejný jako while, pouze s tím rozdílem, že do while se vždy provede alespoň jednou, i když není splněna podmínka - ta se píše až na konec cyklu. Zároveň stejně jako u cyklu while s...

for

Základní cyklus používaný zpravidla pro předem známý počet iterací, tedy například pro vypsání všech prvků pole.

function

Klíčové slovo označující deklaraci funkce či metody. Deklarace probíhá následujícím způsobem: function názevFunkce(argumenty funkce) Název funkce je vhodné volit podle toho, co funkce dělá. Obecně uznávaná konvence je začínat název malým písme...

switch

Přepínač sloužící k větvení kódu. Funguje obdobně, jako podmínka if-else if, jen s tím rozdílem, že v případě switch se zadaný výraz načte jen jednou a poté je porovnáván se zadanými hodnotami jednotlivých větví.

while

While je cyklus používaný zpravidla v situacích, kdy není předem znám počet iterací (jednotlivých průchodů cyklu).