Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Number

Definice a použití

Pokud používáte jiné jazyky tak jste možná zvyklí na různé typy čísel jako float, int nebo byte. Javascript ale používá pouze 1 typ čísel a to float(realná čísla). Čísla můžete napsat v binární, osmičkové, desítkové a šestnáctkové soustavě a lze mezi nimi udělat jednoduchý převod pomocí metody toString(). Nachází se zde pak 2 "speciální čísla". Infinity(nekonečno) a NaN(Not-a-Number), infinity dostanete pokud váš vysledek je příliš velký a NaN pokud se pokusíte o něco co nejde, například dělit 0. 
 

Ukázka:

Ukázka

Javascript
A = 5; // 5 = 5.00
B = 8e2;
C = 8e-2;
D = 6548;
E = D.toString(2); // Do binární soustavy
F = D.toString(16); // Do šestnáctkové soustavy
G = Math.sqrt(-5);

Výsledek:

B = 800
C = 0.08
E = 1100110010100
F = 1994
G = NaN

Převod string(u) na číslo a zaokrouhlování.

Převod ze string na číslo je jednoduchý, stačí zavolat některou z metod pro to určenou. Number(string), parseFloat(string), parseInt(string). Pokud potřebujete správně zaokrouhlit vaše číslo tak použijte parseFloat() nebo Number() a metodu Math.round(číslo), jestliže použijete parseInt tak se vaše číslo zaokrouhlí vždy dolu, stejně jako Math.floor(číslo).

Ukázka:

Převod string na číslo

Javascript
var a = "592.923124";
var b = Number(a);
var c = parseFloat(a);
var d = parseInt(a);
var e = b.toString();
var f = Math.floor(a);
var g = Math.round(a);

Výsledek:

b = 592.923124
c = 592.923124
d = 592
e = "592.923124"
f = 592
g = 593

Metody

Metody nám umožňují dále pracovat s čísly, například je zaokrouhlit jak jste si mohli všimnout výše, nebo je převést do jiné soustavy.

Metody Number

toFixed

Metoda toFixed() slouží pro vypsání čísla s fixním počtem desetinných míst.

toString

Funkce .toString() slouží pro jednoduchý převod čísla na textový řetězec, aby s ním bylo možné dále operovat stejným způsobem, jako s textovým řetězcem - například použít regulární výraz pro oddělení tisíců třeba tisícovou tečkou nebo mezerou.

valueOf

Metoda .valueOf() vrací hodnotu čísla. Tato metoda je běžně volána uvnitř jádra JavaScriptu a není užívána v kódu používaným webem.