Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

valueOf

Definice a použití

Metoda .valueOf() vrací hodnotu čísla. Tato metoda je běžně volána uvnitř jádra JavaScriptu a není užívána v kódu používaným webem.

Syntaxe

Number.valueOf();

Návratová hodnota

Hodnotu čísla typu Number.

Ukázka:
Javascript
var number = 55;
document.write("number.valueOf()   =   "+number.valueOf()+"<br/>");

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano