Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Operators

Definice a použití

Operátory nám umožňují pracovat s daty.

Syntaxe

Aritmetické operátory.(+,-,,/,%,++,--);

ParametrPopis
+Sčítání
-Odčítání
(Povinné) Násobení
/Dělení
%Modulus
++Inkrementace
--Dekrementace
Ukázka:

Příklad

Javascript
var x = 5;
var y = 3;
var a = x + y;
var b = x - y;
var c = x * y;
var d = x / y;
var e = x % y;
var x++;
var y--;

Výsledek:

a = 8
b = 2
c = 15
d = 1,6666666666666666666666666666667
e = 2
x = 6
y = 2

Syntaxe

Přiřazovací operátory.(x,=,+=,-=,=,/=,%=);

ParametrPopis
xNení nutné psát zkrácený zápis pokud vám nevyhovuje.
=x = y
+=x += y je stejné jako x = x + y
-=x -= y je stejné jako x = x - y
=(Povinné) x *= y je stejné jako x = x * y
/=x /= y je stejné jako x = x / y
%=x %= y je stejné jako x = x % y

Syntaxe

Logické operátory.(==,===,!=,!==,>,<,>=,<=);

ParametrPopis
==Rovná se
===Rovná se a je to i stejný typ(např. string, number nebo array)
!=Nerovná se
!==Nerovná se a ani nemají stejný typ
>Větší než
<Méně než
>=Více než nebo se rovná
<=Méně než nebo se rovná

Návratová hodnota

True - pravda, ano. False - nepravda, ne.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano