Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

toFixed

Definice a použití

Metoda toFixed() slouží pro vypsání čísla s fixním počtem desetinných míst.

Syntaxe

Number.toFixed(number);

ParametrPopis
numberPočet desetinných míst, které chcete zobrazit. Rozsah se musí pohybovat mezi 0-20, jinak nastane chyba. Parametr není povinný (defaultní hodnota je 0).

Návratová hodnota

Číslo převedené na textový řetězec s požadovaným počtem desetinných míst. V případě záporných čísel nedojde k převodu na textový řetězec, pokud není číslo napsáno v závorkách.

Ukázka:
Javascript
document.write("25.875.toFixed()   =   "+25.875.toFixed()+"<br/>");
document.write("typeof 25.875.toFixed()   =   "+typeof 25.875.toFixed()+"<br/>");
document.write("25.875.toFixed(1)   =   "+25.875.toFixed(1)+"<br/>");
document.write("25.875.toFixed(15)   =   "+25.875.toFixed(15)+"<br/>");
document.write("-25.875.toFixed(2)   =   "+-25.875.toFixed(2)+"<br/>");
document.write("typeof -25.875.toFixed(2   =   "+typeof -25.875.toFixed(2)+"<br/>");
document.write("(-25.875).toFixed(2)   =   "+(-25.875).toFixed(2)+"<br/>");
document.write("typeof (-25.875).toFixed(2)   =   "+typeof (-25.875).toFixed(2)+"<br/>");

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano