Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

toString

Definice a použití

Funkce .toString() slouží pro jednoduchý převod čísla na textový řetězec, aby s ním bylo možné dále operovat stejným způsobem, jako s textovým řetězcem - například použít regulární výraz pro oddělení tisíců třeba tisícovou tečkou nebo mezerou.

Syntaxe

Number.toString(radix);

ParametrPopis
radixČíslo od 2 do 36 udávající v jaké soustavě má být číslo reprezentované. Parametr je nepovinný. Defaultní číselná soustava je přirozená - tj desítková.

Návratová hodnota

Textový řetězec obsahující číslo ve specifikované číselné soustavě nebo v defaultní číselné soustavě (tj desítkové).

Ukázka:
Javascript
var number = 55;
document.write("Typ proměnné number: "+typeof number+"<br/>");
document.write("Typ proměnné number.toString(): "+typeof number.toString()+"<br/>");
document.write("Typ proměnné number po přilepení prázdného stringu (viz sekce Tip): "+typeof (number+"")+"<br/>");
document.write("<br/>");
document.write("Naše číslo v desítkové soustavě je: "+number+"<br/>");
document.write("Naše číslo ve dvojkové soustavě: "+number.toString(2)+"<br/>");
document.write("Naše číslo v hexadecimální soustavě: "+number.toString(16)+"<br/>");
document.write("Naše číslo v osmičkové soustavě: "+number.toString(8)+"<br/>");
document.write("Naše číslo ve dvacítkové soustavě: "+number.toString(20)+"<br/>");

Výsledek:

  • Tip1 Stejného efektu lze docílit pomocí "přilepení" prázdného stringu za číselnou proměnnou: 55+"" .

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano