Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

continue

Definice a použití

Continue je statement v jazyce JavaScript umožňující přeskočit krok v cyklu.

Syntaxe

.continue;

Ukázka:

Ukázka předvádí cyklus, který poběží od 0 do 10, každé sudé číslo bude ale při výpisu přeskočeno.

Javascript
for (i=0; i<=10; i++)
{
if (!(i%2))
continue;
document.write(i+"<br/>");
}

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano