Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

function

Definice a použití

Klíčové slovo označující deklaraci funkce či metody.

Deklarace probíhá následujícím způsobem: function názevFunkce(argumenty funkce)

Název funkce je vhodné volit podle toho, co funkce dělá. Obecně uznávaná konvence je začínat název malým písmenem a každé další slovo velkým - kvůli čitelnosti.

Argumenty funkce jsou data, se kterými funkce bude pracovat. Nemusíme také poskytnout žádné.

Ukázka:
Javascript
function sayHello(){
document.write("Hello, user!");
}
sayHello();

Skript vypíše následující text:

Ukázka:
Javascript
function writeSum(a,b){
document.write((a+b));
}
writeSum(3,4);

Skript vypíše následující text:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano