Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

fillStyle

Definice a použití

Nastaví nebo vrátí barvu, kterou se aktuálně vykreslují objekty v daném contextu canvasu.

Ukázka:
Javascript
var canvas = document.getElementById("stage");
var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.fillRect(10,10,50,50);
ctx.fillStyle = "#00FF00";
ctx.fillRect(60,60,50,50);
HTML
<canvas id="stage" width="200" height="200"></canvas>
Použité tagy: <canvas>

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano