Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

decodeURI

Definice a použití

Dekóduje zadanou URI adresu do klasického textu. Pokud jsme tedy například v URI adrese využili GET proměnnou pro zadání textu obsahujícího mezery nebo znaky české abecedy, byly při zadání do URI adresy zakódovány - tato funkce ji převede zpět, abychom s ní mohli dále pracovat v původním tvaru.

  • Tip1 Funkce nedokáže dekódovat URI adresu, ve které je např. v GET proměnné další URI adresa

Syntaxe

.decodeURI(uri);

ParametrPopis
uri(Povinné) Adresa k dekódování

Návratová hodnota

Návratovou hodnotou funkce je textový řetězec

Ukázka:
Javascript
var encoded = "myPage.php?name=Ji%C5%99%C3%AD&surname=Nov%C3%A1k";
var decoded = decodeURI(encoded);

decoded bude obsahovat tuto hodnotu:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano