Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

parseInt

Definice a použití

Funkce parseInt() složí v JavaScriptu pro převod textového řetězce (string) na celé číslo (int / integer). Funkce vrací pouze první celé číslo nalezené v textovém řetězci, poté se parsování řetězce zastaví. Řetězec musí začínat číslem nebo bílým znakem, který následuje číslo. Pokud začíná textový řetězec nečíselným znakem, funkce vrátí hodnotu NaN (Not a Number).

Syntaxe

.parseInt(string,radix);

ParametrPopis
string(Povinné) Textový řetězec, který má být převeden na celé číslo
radixČíslo od 2 do 36 reprezentující jakou číselnou soustavu má JavaScript při parsování používat.

Návratová hodnota

Celé číslo (int) nalezené v textovém řetězci (popř. NaN v případě chyby - viz definice funkce)

Ukázka:
Javascript
parseInt("10");
parseInt("10.2");
parseInt("10,2");
parseInt(" 15.3");
parseInt("4 8 15 16 23 42");
parseInt("12 aut");
parseInt("Auto číslo 12");
parseInt("Maminka");
parseInt("10", 2);
parseInt("15", 8);
parseInt("0x101");

Výsledek:

  • Tip1 Čísla začínající 0x se reprezentují jako čísla šestnáctkové soustavy.
  • Tip2 Čísla začínající 0 se dříve reprezentovala jako čísla osmičkové soustavy. Tato funkce je však zastaralá, při použití starého prohlížeče se však může tento jev vyskytnout.
  • Tip3 Defaultní číselná soustava je běžná číselná soustava, tedy desítková.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano