Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Number

Definice a použití

Globální metoda Number(val) vrací nově vytvořený objekt typu Number. Slouží tedy třeba pro převod čísla ve stringu na číselný typ.

Syntaxe

.Number(value);

ParametrPopis
value(Povinné) Hodnota, kterou chcete převést na číselný objekt

Návratová hodnota

Nově vytvořený objekt typu Number nebo hodnota NaN v případě, že není možné hodnotu v parametru převést na číslo.

Ukázka:
Javascript
document.write("Number(\"\")   =   "+Number("")+"<br/>");
document.write("typeof Number(\"\")   =   "+typeof Number("")+"<br/>");
document.write("Number(\"5\")   =   "+Number("5")+"<br/>");
document.write("Number(\"0x12\")   =   "+Number("0x12")+"<br/>");
document.write("Number(\"0b11\")   =   "+Number("0b11")+"<br/>");
document.write("Number(\"0o12\")   =   "+Number("0o12")+"<br/>");
document.write("Number(15)   =   "+Number(15)+"<br/>");
document.write("Number(\"test\")   =   "+Number("test")+"<br/>");
document.write("Number(new Date('January 1, 1970 01:01:01'))   =   "+Number(new Date('January 1, 1970 01:01:01'))+"<br/>");

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano