Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

encodeURI

  • Tip1 Tuto funkci není vhodné použít v situaci, kdy v URI adrese posíláte další URI adresu např. v GET proměnné. Pro tyto účely využijte funkci encodeURIComponent()

Definice a použití

Převede zadaný string do platného kódování URI adresy tak, aby tato adresa šla použít např. pro přesměrování uživatele.

Převádí tedy například znaky s háčky a čárkami (obecně znaky, které nejsou součástí znakové sady ASCII) a některé speciální znaky. Ze speciálních znaků vynechává ty, které se běžně v těchto adresách používají například pro předávání GET proměnných či odkazování na HTML element pomocí ID. Nekóduje tedy: / ? & @ = : $ # +

Znaky, které tato funkce nekóduje lze zakódovat pomocí encodeURIComponent, která kóduje jednotlivé části adresy.

Syntaxe

.encodeURI(uri);

ParametrPopis
uri(Povinné) Adresa k zakódování

Návratová hodnota

Návratovou hodnotou funkce je textový řetězec

Ukázka:
Javascript
var decoded = "myPage.php?name=Jiří&surname=Novák";
var encoded = encodeURI(decoded);

encoded bude obsahovat tuto hodnotu:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano