Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

parseFloat

Definice a použití

Funkce parseFloat() složí v JavaScriptu pro převod textového řetězce (string) na desetinné číslo (float). Funkce vrací pouze první desetinné číslo nalezené v textovém řetězci, poté se parsování řetězce zastaví. Řetězec musí začínat číslem nebo bílým znakem, který následuje číslo. Pokud začíná textový řetězec nečíselným znakem, funkce vrátí hodnotu NaN (Not a Number).

Syntaxe

.parseFloat(string);

ParametrPopis
string(Povinné) Textový řetězec, který má být převeden na desetinné číslo

Návratová hodnota

Desetinné číslo (float) nalezené v textovém řetězci (popř. NaN v případě chyby - viz definice funkce)

Ukázka:
Javascript
parseFloat("10");
parseFloat("10.2");
parseFloat("10,2");
parseFloat(" 15.3");
parseFloat("4 8 15 16 23 42");
parseFloat("12 aut");
parseFloat("Auto číslo 12");
parseFloat("Maminka");

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano