Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

isFinite

Definice a použití

Určí, zda je zadaná hodnota platné racionální číslo. Jedná se o čísla, která lze zapsat zlomkem - 2/3, 1/8 apod. Klasickým zástupcem čísel, která do této skupiny nepatří jsou například odmocniny nebo číslo pí.

Funkce vrací true pokud zadaná hodnota je takové číslo, false pokud není.

Syntaxe

.isFinite(value);

ParametrPopis
value(Povinné) Hodnota k otestování

Návratová hodnota

Návratovou hodnotou funkce je bool

Ukázka:
Javascript
var a = isFinite(-7.42);
var b = isFinite(3);
var c = isFinite("text");
var d = isFinite(new Date());
var e = isFinite(Math.Pi);
var res = a + "<br>" + b + "<br>" + c + "<br>" + d + "<br>" + e;

res bude obsahovat tuto hodnotu:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano