Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

abs

Definice a použití

Vrací absolutní hodnotu čísla. Pro kladné číslo a nulu vratí sebe samo, pro záporné číslo vrátí hodnotu *-1.

Syntaxe

Math.abs(x)

ParametrPopis
xVstupní číselná hodnota

Návratová hodnota

vrací celé či reálné nezáporné číslo

Ukázka:

Pár ukázek použítí této funkce.

Javascript
Math.abs(-3.14);
Math.abs(-1.14);
Math.abs(3.14);

Výsledek:

3.14
1.14
3.14

Graf funkce y=Math.abs(x); kde vstupní hodnota do Math.abs je v intervalu -50 a 50.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano