Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

max

Definice a použití

Vrátí největší číslo ze všech čísel v parametrech.

Syntaxe

Math.max(x1,x2,x3,...,xn)

ParametrPopis
x1,x2,x3,...,xnJakékoliv číslo

Návratová hodnota

Největší číslo z vložených parametrů, NaN v případě, že některé parametry nejsou číslo a -Infinity v případě zavolání bez funkce parametrů.

Ukázka:

Příklady použití

Javascript
Math.max(2,1);
Math.max(35,87);
Math.max("řetězec");
Math.max(24,87,39,46,53);

Výsledek:

2
87
NaN
87

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano