Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

pow

Definice a použití

Zastupuje matematickou funkci umocnění.

Syntaxe

Math.pow(x,y)

ParametrPopis
xJakékoliv číslo
yČíslo, kterým bude x umocněno.

Návratová hodnota

y-tá mocnina čísla x.

Ukázka:

Použití funkce

Javascript
Math.pow(5,2)
Math.pow(-3,5)
Math.pow(21,0)
Math.pow(-2,-2)

Výsledek:

25
-243
1
0.25
  • Tip1 Potřebujete-li umocnit proměnnou nebo číslo na druhou, je výpočetně rychlejší použít x*x.

Graf funkce y=Math.pow(2,x)); kde x je v intervalu [0,16] po 1.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano