Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

sin

Definice a použití

Funkce zastupující matematickou funkci sinus.

Syntaxe

Math.sin(x)

ParametrPopis
xÚhel v radiánech.

Návratová hodnota

Poměr protilehlé odvěsny ku přeponě v pravoúhlém trojúhelníku.

Ukázka:

Použití funkce

Javascript
Math.sin(1);
Math.sin(0.5);
//Přepočet osmdesáti stupňů na radiány
Math.sin(80/(180/Math.PI))

Výsledek:

0.8414709848078965
0.479425538604203
0.984807753012208

Ukázka grafu funkce Math.sin() v hodnotách od 0° do 360° (od 0 do 6.28318 radiánů)

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano