Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

acos

Definice a použití

Metoda Math.acos() je matematická funce, která vypočítá arcus cosinus ze vstupní hodnoty x. Vrací hodnotu mezi 0 a π radiánů pro x v intervalu  -1 až 1. Pokud je hodnota x mimo interval vrací NaN.

Syntaxe

Math.acos(x)

ParametrPopis
xVstupní číselná hodnota

Návratová hodnota

vrací celé či reálné číslo

Ukázka:

Příklady použití:

Javascript
Math.acos(-2);
Math.acos(-1);
Math.acos(0);
Math.acos(0.5);
Math.acos(1);
Math.acos(2);

Výsledek:

NaN
3.141592653589793
1.5707963267948966
1.0471975511965979
0
NaN

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano