Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

log

Definice a použití

Metoda Math.log() je matematická funkce, která vrátí hodnotu přirozeného logaritmu o základu e, kde e je Eulerova konstanta.

Jedná se funkci inverzní k exponenciální funkci.

Pokud vstupní hodnota x je záporná pak funkce vrací NaN.

Syntaxe

Math.log(x)

ParametrPopis
xVstupní číselná hodnota

Návratová hodnota

vrací celé či reálné číslo

Ukázka:

Příklady použití:

Javascript
Math.log(-1);
Math.log(0);
Math.log(1);
Math.log(10);

Výsledek:

NaN (mimo rozsah)
-Infinity (-nekonečno)
0
2.302585092994046

Graf funkce log() při hodnotách od 1 do 2.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano