Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

cos

Definice a použití

Metoda Math.cos() je matematická funce, která vypočítá cosinus ze vstupní hodnoty x. Vrací číselnou hodnotu od  -1 do 1.

Syntaxe

Math.cos(x)

ParametrPopis
xVstupní číselná hodnota

Návratová hodnota

vrací číselnou hodnotu od -1 do 1 reprezentující daný úhel

Ukázka:

Příklady použití:

Javascript
Math.cos(0);
Math.cos(1);
Math.cos(Math.PI);
Math.cos(2 * Math.PI);

Výsledek:

1
0.5403023058681398
-1
1

Graf funkce y=Math.cos(x)); kde x je v intervalu [0,6.28]. V Javascriptu se úhly zadávají v radiánech tj 360º = 2*PI = 6.28 = obvod jednotkové kružnice.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano