Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

floor

Definice a použití

Metoda Math.floor() je matematická funkce, která zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo (integer) blížíci se nule.

Syntaxe

Math.floor(x)

ParametrPopis
xVstupní číselná hodnota

Návratová hodnota

Celé číslo (integer)

Ukázka:

Příklady použití:

Javascript
Math.floor( 25.95);
Math.floor(-25.95);

Výsledek:

25
-26

Graf funkce y=Math.floor(x)); kde x je v intervalu [0,10] po 0.1.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano