Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

round

Definice a použití

Fukce k zaokrouhlování čísel.

Syntaxe

Math.round(x)

ParametrPopis
xDesetinné číslo

Návratová hodnota

Číslo, zaokrouhlené na celé číslo.

Ukázka:

Použití funkce

Javascript
Math.round(98.76);
Math.round(0.3625);
Math.round(481)

Výsledek:

99
0
481
Ukázka:

Příklad jednoduchých funkcí na zaokrouhlování na určitý počet desetinných míst.

Javascript
function zaokrouhliNaDesetinneMisto(cislo, pocetMist)
{
pocetMist = Math.pow(10, pocetMist);
cislo = cislo * pocetMist;
cislo = Math.round(cislo);
cislo = cislo / pocetMist;
return cislo;
}
zaokrouhliNaDesetinneMisto(15.374, 2);
zaokrouhliNaDesetinneMisto(8.95138, 4);

Výsledek:

15.37
8.9514
Ukázka:

Příklad jednoduchých funkcí na zaokrouhlování na určitý počet platných číslic

Javascript
function zaokrouhliNaPocetCislic(cislo, pocetMist)
{
var delka=cislo.toString().replace(".", "").length;
pocetMist = delka-pocetMist;
pocetMist = Math.pow(10, pocetMist);
cislo = cislo / pocetMist;
cislo = Math.round(cislo);
cislo = cislo * pocetMist;
return cislo;
}
zaokrouhliNaPocetCislic(157954, 2);
zaokrouhliNaPocetCislic(682.3176, 5);

Výsledek:

160000
682.32

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano