Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

exp

Definice a použití

The Math.exp() je matematická funkce, která má neznámou na místě exponentu.

Vrací hodnotu Ex, kde E je Eulerovo číslo (přibližně 2.7183) a x je vstupní parametr.

Syntaxe

Math.exp(x)

ParametrPopis
xVstupní číselná hodnota

Návratová hodnota

vrací celé či reálné číslo

Ukázka:

Příklady použití:

Javascript
Math.exp(-1);
Math.exp(0);
Math.exp(1);

Výsledek:

0.36787944117144233
1
2.718281828459045

Graf funkce y=Math.exp(x)); kde x je v intervalu [0,5] po 0.1.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano